Monitoring pohledávek

Nabízíme management pohledávek, který zahrnuje:

  • screening obchodních partnerů
  • monitoring pohledávek před splatností
  • stamping
  • upomínání jménem věřitele

Proč zvolit monitoring pohledávek

Pokud jste pravidelně informováni o svých obchodních partnerech, můžete včas reagovat na vzniklou situaci a například upravit současné obchodní podmínky (zejména splatnost), zlepšit zajištění obchodu, odprodat pohledávky dříve než ostatní, apod. Monitoring pohledávek je výhodný v mnoha ohledech a představuje pro Vás jistotu.

Nechte si od nás navrhnout optimální kombinaci sledovaných parametrů Vašich obchodních partnerů. Jestliže budete chtít v průběhu monitoringu cokoliv změnit, provedeme bezplatně aktualizaci. Report monitoringu posíláme jednou měsíčně (jedna strana A4) nebo dle požadavků klienta, na kterých se předem dohodneme. Cílem reportu je přehledná sumarizace výsledků denního monitoringu, mj. za účelem kontroly průběžného využívání zasílaných informací na straně klienta. Monitoring pohledávek provádíme v pravidelných intervalech na základě našich zkušeností nebo dle domluvy s klientem.