Jak vymáhat pohledávky

Dostali jste se do nepříjemné situace, kdy Vám někdo dluží peníze? Pokud dlužník nechce své pohledávky zaplatit, pravděpodobně si kladete otázky typu: Jak vymáhat pohledávky? Jaká metoda je neúčinnější a zároveň zákonná? Na koho se mám obrátit a kolik mě to vše bude stát?“ Situaci můžete řešit sám, což bývá mnohdy neúčinné a zbytečně stresující, nebo se obrátit na některou z firem zabývajících se vymáháním pohledávek. V České republice je těchto firem relativně hodně, takže může být složité se mezi nimi zorientovat a vybrat si ke spolupráci tu správnou. Abychom Vám výběr usnadnili, připravili jsme přehled služeb, jež většina firem   zabývajících se vymáháním dluhů nabízí a řadu dalších důležitých informací.

Postupy při vymáhání dluhů

Firmy zabývající se vymáháním pohledávek v České republice obvykle pracují na základě mandátní smlouvy a často nabízí také odkup pohledávek, které poté vymáhají pro sebe. Naše firma například nabízí širokou škálu služeb (monitorování pohledávek, mimosoudní vymáhání pohledávek, soudní vymáhání pohledávek, exekuce, odkup pohledávek, oddlužení, osobní bankrot, výkup nemovitostí a další), včetně bezplatného poradenství či právních služeb.

Tři způsoby vymáhání dluhů

1. písemné upomínání
2. telefonické upomínání
3. osobní upomínání

Nabízené služby

  • Monitoring pohledávek. Nechte si prověřit své současné a budoucí obchodní partnery. Provádíme monitoring pohledávek, sledujeme splatnosti faktur a další ve všech našich dostupných databázích.
  • Mimosoudní vymáhání pohledávek. Nabízíme profesionální vymáhání pohledávek v České republice i na Slovensku zahrnující písemné, telefonické a osobní upomínání. Máme vysokou míru úspěšnosti ve vymáhání dluhů.
  • Soudní vymáhání pohledávek. V případě, že dlužník odmítne spolupracovat a vyrovnat se s klientem mimosoudně, postaráme se o kompletní vyřízení soudního procesu za předem stanovených nákladů. Úzce spolupracujeme se zkušenými advokáty.
  • Exekuce, výkup nemovitostí
  • Odkup pohledávek, oddlužení
  • Bezplatné poradenství, právní služby

 

Fungování inkasních firem

Ze všeho nejdříve inkasní firma zjišťuje, jestli dlužník svou pohledávku zaplatit nemůže nebo nechce. Dlužník je ze začátku kontaktován zejména písemně (upomínky) a telefonicky, později dochází k osobním návštěvám ze strany firmy zabývající se vymáháním pohledávek (inspektoři). V případě, že není vymáhání dluhu stále úspěšné, domluví se inkasní firma na dalším postupu s klientem. Většinou se přechází do další fáze vymáhání, tj. vymáhání soudní cestou. V těchto případech bývá častým alternativním řešením zabavování neboli exekuce majetku, dlužník může být z dlouhodobějšího hlediska monitorován (například se monitoruje, jestli dlužník nezískal majetek, ze kterého by bylo možné pohledávky splatit apod.).

Míra úspěšnost vymáhání pohledávek

Našim cílem je vždy 100 % úspěšnost vymáhání pohledávek, ovšem míra úspěšnosti se samozřejmě případ od případu liší. Záleží na mnoha faktorech (například na stáří a výše pohledávky, zajištění pohledávky, obor činnosti klienta atd.). Rozdílné je rovněž vymáhání pohledávek ve vztahu firma-firma, vymáhání pohledávek firma-zákazník. Podle průzkumu se aktuální úspěšnost vymáhání pohledávek v České republice pohybuje od řádu několika procent až po 60 %.