Vymáhání pohledávek Praha

Nabízíme profesionální vymáhání pohledávek Praha mimosoudní cestou. Proč zvolit tento způsob vymáhání dluhů? Vymáhání dluhů mimosoudní cestou je rychlý a efektivní proces, při němž využíváme metody jsoucí v souladu s platným právním řádem České republiky. Pro každého klienta navrhujeme individuální řešení a volíme metodu, která bude v dané chvíli nejúčinnější.

Tři způsoby vymáhání dluhů Praha

1. Kontaktujeme dlužníka písemně
2. Spojíme se s dlužníkem telefonicky
3. Navštívíme dlužníka osobně

Při kontaktu s dlužníkem jednáme vždy maximálně profesionálně a dodržujeme předem stanovené postupy, které jsme si ověřili dlouholetou praxí. Našim hlavním cílem je dlužníka pozitivně motivovat, aby se vypořádal se svými závazky, vyřešil vzniklé pohledávky vůči Vám. Ve většině případů není nutné, aby klient hledat další východiska, jelikož zapojením třetí strany (tj. naší společnosti) do řešení pohledávek dáte dlužníkovi jasně najevo, že chcete své peníze zpět a nehodláte ustoupit.

Když mimosoudní vymáhání dluhů selže

Během naší praxe jsme řešili minimum případů, kdy dlužník odmítl spolupracovat a své dluhy uhradit. Nicméně jsme připraveni na všechny možné varianty, takže pokud mimosoudní vymáhání dluhů selže, poskytujeme svým klientům právní servis. To znamená, že podáme žalobu nebo trestní oznámení. Vypracujeme veškerou potřebnou dokumentaci, v případě trestního oznámení předáme dokumenty na Policii České republiky a v případě žaloby u příslušného soudu za účelem vydání platebního rozkazu.

Vymáhání pohledávek Praha úzce spolupracuje s řadou zkušených advokátů, kteří žalobu či trestní oznámení vypracují. Tímto způsobem lze vymáhání peněz od dlužníka značně urychlit a v některých případech se nám podaří domluvit na mimosoudním vymáhání i v tomto kroku procesu. Dlužník obvykle nechce čelit soudu, a proto je poté vyřízení pohledávky vyřízeno ve velice krátkém čase. Jestliže dlužník neustoupí a žaloba bude podána na příslušný soud (tj. v místě bydliště dlužníka), začneme se svým klientem řešit, jak budeme postupovat.