Služby pro věřitele

Naší specializací je vymáhání pohledávek ze všech možných oblastí, tj. občanskoprávní, obchodně právní či pohledávky plynoucí z pracovních i rodinných vztahů. Řešíme rovněž „problematické“ pohledávky, kdy například nemáte pohledávku podloženou, dlužník žije dlouhodobě v zahraničí apod. Našim cílem je najít i v těchto složitých případech východisko a vhodné řešení, přičemž svým klientům vždy radíme, aby byli obezřetní a preventivně si své obchodní partnery prověřovali.

Kdy být obzvlášť obezřetný

  • podnikatel jako FO má trvalý pobyt na úřadě
  • podnikatel má nahlášené sídlo podnikaní na úřadě

 

V těchto a dalších případech bývá složité dlužníka dostihnout a získat své peníze zpět. Zejména rozhodnete-li se vymáhat dluh po dlužníkovi svépomoci. Mnohem efektivnější je svěřit vymáhání dluhů do rukou profesionálů, kteří přesně vědí, jak mají postupovat a zároveň neporušit zákon.

Profesionální vymáhání dluhů pro věřitele

Naše společnost nabízí profesionální vymáhání dluhů pro věřitele na základě uzavření (podpisu) Smlouvy o postoupení pohledávky (případně Mandátní smlouvy). Jakmile spolu tuto smlouvu uzavřeme, začneme Vaši pohledávku okamžitě vymáhat.

Máme vysokou míru úspěšnosti při vymáhání pohledávek od dlužníků!