Odkup pohledávek a dluhů Praha

Potřebujete své peníze co nejrychleji zpět? Máme pro Vás výhodné řešení v podobě odkupu pohledávek. Naše společnost se specializuje na odkup pohledávek a dluhů Praha. Provedeme bezplatnou analýzu Vaši pohledávky, zjistíme bonitu dané pohledávky a nabídneme ji k odkoupení našim partnerům. V mnoha případech jsme schopni vyřešit Vaši pohledávku v několika dnech.

Máme přístup do registru dlužníků

Vzhledem k tomu, že máme přístup do několika registrů dlužníků jsme schopni odhadnout reálnou bonitu pohledávky, urychlit řízení spojené s odkupem nesplacené pohledávky a vyřešit problémy spojené nezaplacenými dluhy nebo závazky, které jsou po splatnosti.

K odkupu pohledávek stejně jako k vymáhání dluhů přistupujeme vždy individuálně, maximálně diskrétně a snažíme se navrhnout nejlepší možné řešení. Pokud máte o odkup pohledávek a vymáhání dluhů Praha zájem, neváhejte se s námi spojit.

Postup při prověření pohledávky

  1. historie vzniku pohledávky
  2. prostudování souvisejících podkladů
  3. návrh ceny, za kterou bude pohledávka odkoupena