Informace pro dlužníky

Dlužíte peníze? Obdrželi jste od naší společnosti Oznámení o postoupení pohledávky? V tom případě jsme se stali Vašimi zákonnými věřiteli a v nejbližší době Vás navštíví pracovník našeho vymáhacího oddělení. Co od této návštěvy očekávat? Naší specializací je vymáhání pohledávek, obchod s pohledávkami a zároveň řešení problémů, souvisejících s nehrazením závazků v obchodním styku i mimo něj. Pracujeme v nejlepším zájmu našeho klienta (původního věřitele), ovšem jsme ochotni nabídnout pomoc  s řešením finanční situace i  Vám jako dlužníkovi.

Důležitá je komunikace

Velice často se stává, že dlužník odmítá s věřitelem komunikovat. Právě v těchto případech jsme nuceni navštívit dlužníka osobně. Proto jste-li dlužník a chcete se osobnímu setkání s námi vyhnout, svůj dluh vůči nám uhraďte nejpozději do 10 dní od doručení Oznámení o postoupení pohledávky, nebo se s námi osobně spojte a domluvíme se na dalším možném postupu. Víme, že ne vždy je jedinou motivací dlužníka obohatit se na úkor věřitele. Z toho důvodu jednáme vždy individuálně, nicméně náš cíl je jasný. Uhrazení dluhu je nevyhnutelné, ovšem záleží pouze na Vás za jakých podmínek.

Vždy kontaktujte věřtele